Η διαδικασία της απόσυρσης

Η απόσυρση ενός αυτοκινήτου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης Αυτοκινήτων.

Τα Κέντρα Απόσυρσης οφείλουν να εκδόσουν το Πιστοποιητικό Καταστροφής και να φροντίσουν για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα οφέλη από την απόσυρση αυτοκινήτου

Εισπράττω μετρητά

Εισπράξτε χρήματα ανάλογα με την κατάσταση και την χρονολογία του αυτοκινήτου.

Μειώνω την εφορία

Το αυτοκίνητο διαγράφεται από τα περιουσιακά σας στοιχεία στα φορολογικά μητρώα.

Γλυτώνω έξοδα

Επισκευές, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφάλιστρα, κάρτες καυσαερίων.

Φροντίζω το περιβάλλον

Ανακυκλώνω το αυτοκίνητο μου μειώνοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες κυκλοφορίας και κάποια δικαιολογητικά ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η αξιόπιστη επιλογή απόσυρσης

1977

Εδώ και 45 χρόνια προάγουμε την ανακύκλωση, την αειφόρο ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

10K

Περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες μας έχουν εμπιστευτεί για την απόσυρση του αυτοκινήτου τους.


ISO 9001

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαντολλογικής Διαχείρισης.

ISO 45001

Πιστοποιημένο Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Αξιοπιστία

Υπεύθυνη εξυπηρέτηση και ενημέρωση του ιδιοκτήτη.

Ανταγωνιστικές τιμές

Δίκαιες τιμές για την αγορά αυτοκινήτων για απόσυρση.

Δωρεάν μεταφορά

Από το σημείο που βρίσκεται το αυτοκίνητο.

Φιλική εξυπηρέτηση

Άμεση τηλεφωνική και ψηφιακή εξυπηρέτηση.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΝΕΑ

Άρθρα &
Ενημέρωση

Αξιόπιστη ενημέρωση για τις εξελίξεις και το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την απόσυρση αυτοκινήτων.

Στόχος μας είναι η αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού γύρω από την ανακύκλωση αυτοκινήτων.