ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόσυρση αυτοκινήτου που ανήκει σε ιδιώτη

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 4. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για την μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου.
 6. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόσυρση αυτοκινήτου που ανήκει σε ιδιώτη

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 4. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για την μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου.
 6. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόσυρση αυτοκινήτου που ανήκει σε ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας.
 5. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 6. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση για την μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόσυρση αυτοκινήτου που ανήκει σε ΑΕ

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος.
 6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 7. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση για την μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου.

ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Μάθετε το όφελος σας από την απόσυρση αυτοκινήτου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ