ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

Απόσυρση δικύκλων

Οριστική διαγραφή δικύκλων

Η ανακύκλωση και απόσυρση των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων δεν είναι θεσμοθετημένη από την πολιτεία. Για την έκδοση των επίσημων εγγράφων οριστικής διαγραφής αρμόδια είναι η Διεύθυνση Μεταφορών του εκάστοτε Νομού.

Εμείς στη METECO προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα και αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση των παλιών μοτοσικλετών: μεταφέρουμε την μοτοσικλέτα από το χώρο σας με φορτηγά οδικής βοήθειας και την οδηγούμε προς ανακύκλωση. Παράλληλα, φροντίζουμε για την έκδοση των εγγράφων διαγραφής. Η μόνη υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων.

Ποια είναι η διαδικασία απόσυρσης μιας μοτοσικλέτας;

1. Παραλαβή Δικύκλου

Το δίκυκλο παραλαμβάνεται μαζί με τα δικαιολογητικά από την έδρα του ιδιοκτήτη.

2. Κατάθεση Εγγράφων

Τα νόμιμα έγγραφα κατατίθενται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών.

3. Πράξη Διαγραφής

Η Πράξη Διαγραφής εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών εντός 2 εβδομάδων.

4. Ενημέρωση Ιδιοκτήτη

Η Πράξη Διαγραφής αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη.

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Μεταφορά δικύκλου

Είμαι σίγουρος ότι το δίκυκλο μου θα μεταφερθεί με ασφάλεια και συνέπεια.

Επίσημες διαδικασίες

Είμαι σίγουρος ότι θα εκδοθεί η Πράξη Διαγραφής χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Άμεση διεκπεραίωση

Είμαι σίγουρος ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς να ταλαιπωρηθώ.

Αξιόπιστη ενημέρωση

Είμαι σίγουρος ότι θα έχω αξιόπιστη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Συχνές ερωτήσης

Όχι, η διαδικασία της ανακύκλωσης δικύκλων γίνεται χωρίς οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη.

Ναι, ειδικά φορτηγά μεταφέρουν την μηχανή από το χώρο σας στην ημέρα και ώρα που επιθυμείτε χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά την παραλαβή του δικύκλου θα πάρετε υπογεγραμμένη βεβαίωση παραλαβής με την οποία είστε κατοχυρωμένος/η.

Όχι, από το δίκυκλο δεν θα πρέπει να λείπουν μηχανικά ή κατασκευαστικά μέρη.

Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα εάν έχει λήξει η ασφάλεια ή το ΚΤΕΟ στη διαδικασία της απόσυρσης.

Η οριστική διαγραφή ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 10 εργάσιμες ημέρες.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία απόσυρσης του δικύκλου σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ 2310233102