ΦΟΡΕΙΣ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

COMBATT ΑΕ

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών

combatt.eu

ΥΠΕΚΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

www.ypeka.gr

ΣΕΑΑ

Σύνδεσμος Αντιπροσώπων και Εισαγωγέων Αυτοκινήτων

www.seaa.gr

ΕΔΟΕ ΑΕ

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας ΑΕ

www.edoe.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εναλλακτική Διαχείριση Ηλεκτρικών Συσκευών

www.electrocycle.gr

ECOΕΛΑΣΤΙΚΑ AE

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών

www.ecoelastika.gr

E.E.A.A.

Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

www.herrco.gr

ISRI

Institute of Scrap Recycling Industry

www.isri.org

ΕΕΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανακύκλωσης

www.eea.europa.eu

EOAN

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

www.eoan.gr

ΕΝΔΙΑΛΕ

Εναλλακτική Διαχείριση Ελαίων

www.endiale.gr

BIR

Bureau of International Recycling

www.bir.org
ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Μάθετε το όφελος σας από την απόσυρση αυτοκινήτου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ