ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Διαδικασία ανακύκλωσης αυτοκινήτων

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σύγχρονη ανακύκλωση!

Η ανακύκλωση των αυτοκινήτων έχει πολλαπλά κοινωνικά και περιβαντολλογικά οφέλη.

Μέσω της ανακύκλωσης εξοικονομούνται πρώτες ύλες, μειώνεται η μόλυνση και προστατεύεται το περιβάλλον.


ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ανακύκλωση αυτοκινήτων και αντιρρύπανση

95% + Ανακύκλωση

Επιτυγχάχνουμε την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποιήση περισσότερου από το 95% της μάζας ενός οχήματος.

 

Πιστοποιημένες διαδικασίες

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης για το Περιβάλλον, την Ποιότητα, την Αφάλεια και την Υγεία.

 

Τεχνολογίες αντιρρύπανσης

Αξιοποιούμε τις πιο σύγχρονες περιβαντολλογικές τεχνολογίες για την επεξεργασία και διαχείριση των ανακυκλωμένων οχημάτων.

 

Αναφορά αποτελεσμάτων

Στατιστικές αναφορές των διαχειριζόμενων αποβλήτων κατατίθενται περιοδικά στις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Παραλαβή αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ανακύκλωσης και εκδίδεται η Βεβαίωση Παραλαβής. Σε πρώτη φάση πραγματοποιούνται η ζύγιση, ο έλεγχος και η σήμανση του αυτοκινήτου.

Παραλαβή αυτοκινήτου
Αφαίρεση επικίνδυνων στοιχείων
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ

Αφαίρεση επικίνδυνων στοιχείων

Σε αυτό το στάδιο αφαιρούνται τα επικίνδυνα για το περιβάλλον συστατικά στοιχεία του αυτοκινήτου, τα οποία θα ακολουθήσουν ξεχωριστά ρεύματα ανακύκλωσης, όπως τα ελαστικά, η μπαταρία, ο καταλύτης και το φίλτρο του κινητήρα.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Αποστράγγιση επικίνδυνων υγρών

Η απομάκρυνση των επικίνδυνων υγρών πραγματοποιείται με ειδικά φίλτρα και η αποθήκευση τους γίνεται σε δεξαμενές με αυστηρές προδιαγραφές. Υγρά όπως τα υγρά φρένων, τα υγρά κλιματιστικού, τα ψυκτικά υγρά και τα έλαια του κινητήρα.

Αποστράγγιση επικίνδυνων υγρών
Ανάκτηση χρήσιμων μερών
ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Ανάκτηση χρήσιμων μερών

Τα λειτουργικά εξαρτήματα ανακτώνται για να επανέλθουν στο ρεύμα της αγοράς ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, μηχανικά μέρη, φανοποιεία και φώτα, στοιχεία εσωτερικού, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σύνθλιψη και τεμαχισμός

Το κουφάρι του οχήματος και τα υπόλοιπα συστατικά του στοιχεία, απαλλαγμένα από τις επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις τοπικές χαλυβουργίες όπου το συμπιεσμένο πλέον αυτοκίνητο ξανά γίνεται χρήσιμα προϊόντα.

Σύνθλιψη και τεμαχισμός
ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Μάθετε το όφελος σας από την απόσυρση αυτοκινήτου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ