ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

Διαδικασία απόσυρσης αυτοκινήτου

Επίσημη απόσυρση αυτοκινήτου

Η διαδικασία απόσυρσης ενός αυτοκινήτου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε κάποιο Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Αυτοκινήτων.

Μόνο τα Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης μπορούν να εκδώσουν το Επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής, το νόμιμο έγγραφο το οποίο βεβαιώνει τη διαγραφή του αυτοκινήτου από τα φορολογικά μητρώα και την αποταξινόμηση του.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα βήματα της διαδικασίας απόσυρσης αυτοκινήτου.

1. Παραλαβή αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο παραλαμβάνεται μαζί με τα δικαιολογητικά.

2. Έκδοση πιστοποιητικού

Εκδίδεται το επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την απόσυρση.

3. Ενημέρωση ιδιοκτήτη

Το Πιστοποιητικό Καταστροφής αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη.

4. Ενημέρωση εφορίας

Το Πιστοποιητικό Καταστροφής αποστέλλεται στην εφορία.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ποιες είναι οι ενέργειες για την απόσυρση αυτοκινήτου;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας για να μάθετε το οικονομικό σας όφελος. Συμπληρώστε το αίτημα απόσυρσης εδώ.

Συγκεντρώστε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να τα παραδώσετε μαζί με το αυτοκίνητο.

Δείτε τι δικαιολογητικά χρειάζονται Απαραίτητα Δικαιολογητικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού για την μεταφορά του αυτοκινήτου σας την μέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί.

Απλά, περιμένετε να σας αποστείλουμε το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής.

ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Μάθετε το όφελος σας από την απόσυρση αυτοκινήτου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ