ΕΥΘΥΝΗ

Εγκαταλειμμένα οχήματα

1. Πότε ένα όχημα θεωρείται εγκαταλειμμένο;

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγκαταλειμμένο σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες
  • Να είναι εγκαταλειμμένο σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής.
  • Να είναι εγκαταλειμμένο σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
  • Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται δε δύναται να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

2. Τι συμβαίνει με τα εγκαταλειμμένα;

Για τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Η αρμόδια Υπηρεσία του σχετικού Δήμου εντοπίζει το εγκαταλλειμένο όχημα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο.
Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση του αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν απομακρυνθεί, περιέρχεται στη κατοχή του οικείου Δήμου.
Ο Δήμος παραδίδει το όχημα σε κάποιο Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Οχημάτων, όπου το όχημα παραμένει για 10 ημέρες. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης του. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, προωθείται προς καταστροφή.

3. Που δηλώνονται τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα;

Εάν έχετε παρατηρήσει κάποιο εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στην γειτονιά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σχετική Υπηρεσία του Δήμου σας ούτως ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται.

ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Μάθετε το όφελος σας από την απόσυρση αυτοκινήτου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ