ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή για την απόσυρση ενός αυτοκινήτου καθορίζεται από διάφορες παραμέτρους. Η αξία του αυτοκινήτου έχει να κάνει με την αξία του ως ανακυκλώσιμα υλικά ή/και την αξία του ως ανταλλακτικά. Συνεπώς, σημαντικές παράμετροι για το όφελος από την απόσυρση ενός αυτοκινήτου είναι οι ακόλουθες:

 1. Η μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου: Κάθε μοντέλο έχει διαφορετική αξία η οποία καθορίζεται από τη μάζα του και από την εμπορευσιμότητα των εξαρτημάτων του.
 2. Η κατάσταση του αυτοκινήτου: Ανάλογα με τη κατάσταση των κατασκευαστικών και μηχανικών στοιχείων του αυτοκινήτου επηρεάζεται η αξία των ανταλλακτικών προς ανάκτηση και μεταπώληση.
 3. Τυχόν ελλείψεις: Η τιμή του αυτοκινήτου μειώνεται σημαντικά αν απουσιάζουν από το αυτοκίνητο εξαρτήματα. Το Κέντρο Απόσυρσης έχει τη δυνατότητα ακόμη και να επιβάλει χρεώσεις για την απόσυρση αυτοκινήτων με ελλείψεις.
Σε κάθε περίπτωση, η τιμή αγοράς ενός αυτοκινήτου για απόσυρση αφορά στην υπολλειμματική του αξία και όχι στην εμπορική του αξία ως αυτοκινήτου για κυκλοφορία. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος ορθής ανακύκλωσης ενός αυτοκινήτου. Τα αδειοδοτημένα Κέντρα Απόσυρσης αυτοκινήτων οφείλουν να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές. Αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος για την ασφαλή και περιβαλλοντολογικά ορθή ανακύκλωση των ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Τα έγγραφα για την απόσυρση αυτοκινήτου καθορίζονται από τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες ειδικές περιπτώσεις.
Δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτου που ανήκει σε ιδιώτη/φυσικό πρόσωπο
 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 4. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 5. Εξουσιοδότηση για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr.
Δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτου που ανήκει σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ
 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας.
 5. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 6. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 7. Εξουσιοδότηση για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει σφραγίδα της εταιρίας και να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr.
Δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτου που ανήκει σε ΑΕ
 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης απόσυρσης του αυτοκινήτου.
 6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 7. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 8. Εξουσιοδότηση για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει σφραγίδα της εταιρίας και να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr.

Η οριστική διαγραφή ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 7 με 14 εργάσιμες ημέρες.

Στο τέλος της διαδικασίας το Κέντρο Απόσυρσης αποστέλλει στον ιδιοκτήτη το Πιστοποιητικό Καταστροφής του αυτοκινήτου. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής είναι το επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει ότι ένα αυτοκίνητο έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του Κράτους.

Το Κέντρο Απόσυρσης θα φροντίσει για τη μεταφορά του αυτοκινήτου από το χώρο σας με ειδικά φορτηγά-γερανούς την ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί. Κάποιες σημαντικές επισημάνσεις που θα πρέπει να έχετε κατά νού:

 1. Θα πρέπει να έχετε αδειάσει το αυτοκίνητο από τυχόν χρήσιμα αντικείμενα και έγγραφα. Μετά τη φόρτωση του αυτοκινητού θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν και να σας επιστραφούν.
 2. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε δρόμο με πρόσβαση για φορτηγά. Επίσης, να είναι παρκαρισμένο σε σημείο που να μπορεί να μπει μπροστά του το φορτηγό τύπου οδική βοήθεια.
 3. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το Σύμβουλο Απόσυρσης για την κατάσταση των ελαστικών του αυτοκινήτου. Ο λόγος είναι για να ξέρει ο μεταφορέας αν το αυτοκίνητο μπορεί να κυλίσει στην “πλάτη” του φορτηγού-γερανού.
 4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή της ημέρας ή ώρας φόρτωσης ενημερώστε το Κέντρο Απόσυρσης.

Βεβαίως, ο μεταφορέας που θα παραλάβει το αυτοκίνητο σας για να το οδηγήσει στο Κέντρο Απόσυρσης αυτοκινήτων θα σας παραδώσει σχετικό έντυπο. Το έντυπο αυτό αναγράφει την ημερομηνία της μεταφοράς του αυτοκινήτου και έχει σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

Ναι, η απόσυρση ενός αυτοκινήτου μπορεί να προχωρήσει ακόμη και στην περίπτωση που οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η απόσυρση δεν διαγράφει την οφειλή ή τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου πριν από την ημερομηνία της απόσυρσης του.

Ναι, η απόσυρση ενός αυτοκινήτου μπορεί να γίνει ακόμη και αν έχει λήξει η ασφάλεια ή το ΚΤΕΟ του. Τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο όσο και ο έλεγχος ΚΤΕΟ είναι έγγραφα τα οποία δεν απαιτούνται για τη διαδικασία απόσυρσης ενός αυτοκινήτου.

Ωστόσο, δεν διαγράφονται τυχόν οφειλές ή πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου πριν από την ημερομηνία απόσυρσης του αυτοκινήτου.

Η απόσυρση ενός αυτοκινήτου πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η 20η Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα για αποφευχθεί η επιβάρυνση των τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών παραμένει ανενεργό για τις αποσύρσεις από τις 20 Δεκεμβρίου έως και την 1η Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες απόσυρσης αυτοκινήτων δε μπορούν να πραγματοποιήσουν την οριστική διαγραφή ενός αυτοκινήτου σε αυτό το διάστημα.

Όχι, το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί αρτιμελές προς ανακύκλωση χωρίς να λείπουν μηχανικά ή κατασκευαστικά μέρη. Τα Κέντρα Απόσυρσης έχουν δικαίωμα να επιβάλουν χρεώσεις για την απόσυρση αυτοκινήτων από τα οποία απουσιάζουν εξαρτήματα.

Βεβαίως, η απόσυρση του αυτοκινήτου σας μπορεί να γίνει κανονικά. Οι πινακίδες και η άδεια του αυτοκινήτου σας αποστέλλονται απευθείας από τη ΔΟΥ στη Διεύθυνση Μεταφορών.

Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για την απόσυρση ενός αυτοκινήτου περιορίζεται στην παράδοση του αυτοκίνητου, των πινακίδων του και των σχετικών έγγραφων στην εταιρία απόσυρσης. Από εκεί και πέρα, το Κέντρο Απόσυρσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της διαγραφής και απόσυρσης του. Στο τέλος της διαδικασίας, η εταιρία ανακύκλωσης οφείλει να αποστείλει το Πιστοποιητικό Καταστροφής του αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη. Το ίδιο Πιστοποιητικό Καταστροφής αποστέλλεται στην εφορία και στη Διεύθυνση Μεταφορών.

Η παραπάνω διαδικασία είναι η επίσημη και έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Η απόσυρση αυτοκινήτου ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου για το αρχείο του. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής βεβαιώνει τη διαγραφή του αυτοκινήτου από τα μητρώα της Πολιτείας.

ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Μάθετε το όφελος σας από την απόσυρση αυτοκινήτου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ